Premiekortingen en subsidies tot en met 2017

Premiekortingen en subsidies t/m 2017. In het kort


• Op grond van de Wet vermindering afdracht loonheffing kunt u gebruik maken van diverse
  soorten afdrachtverminderingen. Dit zijn feitelijk subsidies. De doelen van de afdrachtver-
  minderingen zijn het stimuleren van de werkgelegenheid.

• Vanaf 2014 geldt - ter vervanging van de afdrachtverminderingen onderwijs BOL en BBL -
  een nieuwe subsidieregeling voor de afdrachtverminderingen onderwijs: Praktijkleren. Meer
  algemene informatie en subsidie-aanvraag over Praktijkleren vindt u hier:
  http://www.rvo.nl/zoeken?query=+Praktijkleren

• De subsidie Praktijkleren gaat buiten de loonberekening en de aangifte loonheffingen om. U
   vindt die regeling dan ook niet in Loon.

• In het loonaangiftescherm kunt u een bedrag opgeven voor de Afdrachtvermindering speur-
  en ontwikkelingswerk (vakje 3m) en Zeevaart (vakje 3h).

• Ook zijn er nog een aantal premiekortingen toe te passen:
   - oudere werknemers die uit een uitkeringssituatie komen en bij u in dienst treden
   - arbeidsgehandicapte werknemer
   - premiekorting jongere werknemer

• Let op: aan alle subsidies zijn voorwaarden verbonden. U kunt ze dus niet 'zomaar'
   toepassen.

• Als u een subsidie hebt ingesteld, dan is er voor u verder geen omkijken naar. Loon regelt
  automatisch de correcte verloning, en zorgt ook voor de juiste loonaangiftegegevens.