Premiekortingen en subsidies tot en met 2017

Kortingen niet tegelijk toepassen. Alleen arbeidsgehandicaptenkorting

U mag de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers en de premiekorting in dienst nemen oudere werknemers sinds 1 januari 2013 niet meer tegelijk toepassen. Heeft uw werknemer tegelijk recht op de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers en op de premiekorting in dienst nemen oudere werknemers? Dan past u alleen de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers toe.

Hetzelfde geldt voor de combinatie premiekorting jongere werknemers en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers. Die mag u niet tegelijk toepassen. Indien voor een werknemer beide premiekortingen van toepassing zijn, dan past u alleen de premiekorting arbeidsgehandicapte toe.