Premiekortingen en subsidies tot en met 2017

Ad 2) Premiekorting Arbeidsgehandicapte tot en met 2017

Ook als u een arbeidsgehandicapte in dienst hebt of in dienst neemt, kunt u korting krijgen op de sociale verzekeringspremies. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende groepen:

a.    Werknemer die behoort tot de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden;

b.    In dienst nemen arbeidsgehandicapte werknemer (niet vallend onder de doelgroep banenafspraak);

c.    Herplaatsing van een arbeidsgehandicapte werknemer.

Ad a) Werknemer die behoort tot de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
Het betreft in dit geval een premiekorting van maximaal € 2.000 per jaar gedurende 3 jaar, of te wel (maximaal) € 166,67 per maand. Bij part-timers wordt naar rato gerekend.

Welke werknemers behoren tot de doelgroep banenafspraak?

-       Jongehandicapte werknemer (Wajong)

-       Werknemer met Indicatie arbeidsbeperkte

-       Werknemer met WSW-indicatie

-       Werknemer behorende tot Gemeentelijke doelgroep

-       Werknemer in een WIW/ID-baan

·           Als de werknemer in aanmerking komt voor een Jonggehandicaptenkorting (Wajong), dan zal het UWV deze in het algemeen al verrekenen met de uitkering. In de situatie dat de Jonggehandicaptenkorting door de werkgever moet worden toegepast, vink die optie aan op het tabblad ‘Loon’, ‘Loonheffing’. De extra heffingskorting is goed voor een bedrag van € 722 per jaar (2017). Dit betekent dat de werknemer dus minder loonheffing hoeft te betalen. Per maand is de korting goed voor een bedrag van € 60,17 (€ 722 : 12). De extra heffingskorting is niet afhankelijk van het aantal werkuren van de werknemer, en ook niet van diens inkomen. Er is dus geen sprake van naar rato berekening.

·           Voor een werknemer met een WSW-indicatie zijn afwijkende WHK-premies van toepassing en moet een aparte code worden meegegeven in de loonaangifte. Wanneer u de optie ‘WSW-indicatie’ aanstipt op tabblad 3 ‘Overige’, ‘Subsidies’, dan wordt dit automatisch toegepast, u heeft er dan geen omkijken meer naar.

·           U hebt ook recht op de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer voor dienstbetrekkingen waarvoor u op grond van de Participatiewet een loonkostensubsidie krijgt van de gemeente.

Per 2016: recht op premiekortingen arbeidsgehandicapte beperkt
Met ingang van 1 januari 2016 hebt u voor een werknemer geen recht op de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer als het volgende geldt:
– De dienstbetrekking met een werknemer is geëindigd en u hebt tijdens deze dienst-betrekking voor de werknemer geen premiekorting toegepast, omdat hij niet aan de voorwaarden voldeed.
- U neemt deze werknemer binnen 6 maanden weer in dienst.

Loon geeft hierover ook een waarschuwing als de subsidie wordt aangevinkt:

Loon salarissoftware Afbeelding: Recht op premiekorting
beperkt
Afbeelding: Recht op premiekorting beperkt

Let op!
Deze beperking heeft geen gevolgen voor het opnieuw toepassen van de premiekorting als u een werknemer voor wie u de premiekorting arbeidsgehandicapte al toepaste, binnen 6 maanden weer in dienst neemt.

In Loon
U vinkt de optie ‘Premiekorting arbeidsgehandicapte’ aan via tabblad 3 ‘Overige’, subtabblad ‘Subsidies’ bij de werknemer.

Een voorbeeldberekening van de premiekorting arbeidsgehandicapte (voltijd) ziet u onderstaand, op het tabblad ‘Kosten werkgever’:


Afbeelding: Kn wg, Premiekorting arbeidsgehandicapte (Premiekorting 1)

Ad b) In dienst nemen arbeidsgehandicapte werknemer (niet vallend onder de doelgroep banenafspraak)

Ook voor deze groep zet u een vinkje bij de optie ‘Premiekorting arbeidsgehandicapte’ aan via tabblad 3 ‘Overige’, subtabblad ‘Subsidies’ bij de werknemer. Daarnaast moet er nog gekozen worden voor:

·         WIA-uitkering

·         35-minner

In dit geval betreft het maximaal € 7.000 korting per jaar gedurende 3 jaar (€ 583,34 per maand). Bij part-timers wordt naar rato gerekend. U vinkt de optie ‘Premiekorting arbeidsgehandicapte’ aan via tabblad 3 ‘Overige’, subtabblad ‘Subsidies’ bij de werknemer. Ook stipt u ‘Werknemer heeft geen doelgroepverklaring. De premiekorting is maximaal € 7.000 per jaar’ aan:

Loon salarissoftware Afbeelding: werknemer, tabblad Subsidies,
geen doelgroepverklaring

Afbeelding: werknemer, tabblad Subsidies, geen doelgroepverklaring

Ad c) Herplaatsing van een arbeidsgehandicapte werknemer
Voor de herplaatste arbeidsgehandicapte werknemer is ook een premiekorting van toepassing, echter, deze is alleen gedurende 1 jaar van toepassing.

In de meeste gevallen is voor de herplaatste arbeidsgehandicapte werknemer een premiekorting van maximaal € 7.000 van toepassing. Maar let op: in verband met overgangsrecht is er in een aantal gevallen sprake van maximaal € 2.000! Dit betreft herplaatste werknemers met:

·         Een Wajong-uitkering

·         Een WSW-indicatie

Wanneer een werknemer herplaatst is, kunt u dit ook aangeven op het tabblad Subsidies, kunt dan kiezen voor ‘Werknemer is herplaatst, u mag de premiekorting maximaal één jaar toepassen’:

Loon salarissoftware Afbeelding: werknemer, tabblad Subsidies,
herplaatste werknemer

Afbeelding: werknemer, tabblad Subsidies, herplaatste werknemer

Afhankelijk van uw keuze daarboven, past Loon dan maximaal € 2.000 of € 7.000 premiekorting toe.