Premiekortingen en subsidies tot en met 2017

Ad 1) Ouderenkorting, voor uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder tot en met 2017

Neemt u in 2016 een werknemer in dienst die 56 jaar of ouder is en die direct voor indienst-treding een werkloosheidsuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering of bijstanduitkering kreeg? U hebt dan bij een dienstverband van ten minste 36 uur per week recht op een premiekorting van maar liefst € 7.000 per jaar, gedurende maximaal drie jaar.

Per maand is dat dus een bedrag van (maximaal) € 583,34. Bij part-timers gelden lagere bedragen.

Voorwaarden
De werknemer moet voor de indiensttreding gebruik gemaakt hebben van een:
- Werkloosheidsuitkering (WW, Wachtgeld) of
- Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wajong, Waz of Wamil) of
- Bijstandsuitkering (Wwb, Wwik, IOAW, IOAZ)
- Per 1 januari 2015 moet u de beschikking hebben over een verklaring van een uitkeringsinstantie (bijvoorbeeld UWV of de gemeente) waaruit dit blijkt. U bewaart de verklaring bij uw loonadministratie. In voorgaande jaren was het aanvragen van een verklaring optioneel.

Per 2016: recht op premiekortingen oudere werknemer beperkt
Met ingang van 1 januari 2016 hebt u voor een werknemer geen recht op de premiekorting oudere werknemer als het volgende geldt:
– De dienstbetrekking met een werknemer is geëindigd en u hebt tijdens deze dienstbetrekking voor de werknemer geen premiekorting toegepast, omdat hij niet aan de voorwaarden voldeed.
- U neemt deze werknemer binnen 6 maanden weer in dienst.

Let op!
Deze beperking heeft geen gevolgen voor het opnieuw toepassen van de premiekorting als u een werknemer voor wie u de premiekorting oudere werknemer al toepaste, binnen 6 maanden weer in dienst neemt.

Voorbeeld 1
U hebt een werknemer van 56 jaar in dienst. Omdat de werknemer al bij u in dienstbetrekking is als hij 56 wordt, kunt u de premiekorting oudere werknemer niet toepassen. De dienstbetrekking eindigt.

Uw ex-werknemer krijgt een WW-uitkering en binnen 6 maanden neemt u hem weer aan. Ook al is de werknemer dan 56 jaar en komt hij uit een WW-uitkering, dan mag u de premiekorting oudere werknemer niet toepassen.

Voorbeeld 2
U hebt een werknemer in dienst voor wie u de premiekorting oudere werknemer toepast. Als u de premiekorting 1 jaar hebt toegepast, ontslaat u de werknemer. Uw ex-werknemer krijgt een WW-uitkering en binnen 4 maanden neemt u hem weer aan. U mag de premiekorting dan nog 20 maanden toepassen.

Per 2016: ook korting op grond participatiewet
U hebt ook recht op de premiekorting oudere werknemer voor dienstbetrekkingen waarvoor u op grond van de Participatiewet een loonkostensubsidie krijgt van de gemeente.

In Loon

U vinkt deze optie ‘Ouderenkorting’ aan via tabblad 3, ‘Subsidies’ bij de werknemer.

Het tabblad 'Kosten werkgever' bij de verloning met premiekorting Ouderenkorting, ziet er bij een voltijder (bijvoorbeeld) zo uit:

Afbeelding: Kosten werkgever, Ouderenkorting