We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Werknemer met Pensioenuitkering

Wat gebeurt er als ik tóch een hoger bedrag invoer?

Zoals we zagen, zal dat voor het premiebedrag Zorgverzekeringswet niet uitmaken. Nogmaals: mits de maximale premiegrondslag reeds is bereikt!

Voor de loonheffing heeft een hogere bruto toeslag uiteraard wél gevolgen. De loonheffing zal stijgen doordat de bruto toeslag eveneens het heffingsloon verhoogt. Het netto loon zal door de hogere bruto toeslag hoger uitvallen.

U mág gerust een hoger bedrag ingeven als 'Vrijwillige vergoeding Zvw-premie' want de fiscus loopt geen premies en loonheffing mis. Maar als de bruto toeslag sec bedoeld is als vrijwillige vergoeding van de Zvw-premie, dan is een hoger bedrag invoeren niet correct.