We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Werknemer met Pensioenuitkering

Onvermijdelijk verschil tot het premiemaximum

Doordat over de vrijwillige vergoeding Zvw óók Zorgverzekeringswetpremie moet worden betaald, zal er een onvermijdelijk verschil zitten tussen de bruto toeslag (in ons voorbeeld een bedrag van € 201,25) en het premiebedrag van de Zorgverzekeringswet (in ons voorbeeld € 212,82):

Loon salarissoftware Afbeelding: Loonberekening met Bruto toeslag, 'Vergoeding Zvw'

Het is zinloos om dan maar een tweede bruto toeslag van (in ons voorbeeld) € 10,40 in te voeren. Want dáárover moet wederom Zorgverzekeringswetpremie worden betaald, waardoor er nog steeds een verschil ontstaat tussen het totaal van de bruto toeslagen  en het premiebedrag van de Zorgverzekeringswet.