Werknemer met Pensioenuitkering

Geen verschil meer vanaf het premiemaximum

Het verschil tussen de bruto toeslag en het premiebedrag van de Zorgverzekeringswet zal er niet meer zijn zodra de maximum premiegrondslag voor de premie Zvw is bereikt. Die bedraagt in ons voorbeeld € 5.579,67 per maand, en € 5.150,46 per vierweken per vierweken. Dan immers kan er sowieso niet méér worden vergoed dan het maximum bedrag, en zal de bruto toeslag 'Vrijwillige vergoeding Zvw-premie' niet tot een hogere grondslag leiden, want die ís al bereikt.

De maximale 'Vrijwillige vergoeding Zvw-premie' zal dan ook in ons voobeeld altijd € 279,41 per maand bedragen. Want 5,75% van € 4.859,25 = € 279,41.

 Bij vierwekenlonen: 5,75% van € 4.485,46 = € 257,91.

Afbeelding: Loonberekening met Bruto toeslag, 'Vergoeding Zvw'

Conclusie: de bruto toeslag voor de 'Vrijwillige vergoeding Zvw-premie' kan - in ons voorbeeld - nooit hoger zijn dan € 279,41 per maand. En € 257,91 per vierweken.


De maximum premiegrondslag voor de premie Zvw bedraagt in 2023 € 5.579,67 per         maand, en € 5.150,46 per vierweken.

NB Dat zijn dus andere bedragen dan in onze voorbeelden worden gehanteerd.