Werknemer met Pensioenuitkering

Geen 8proc. reservering vakantiegeld?

Als u geen 8% reservering vakantiegeld voor de werknemer wilt, ga dan naar 'Werknemer', tabblad 2 'Loon', 'Uitzonderingen', 'Wijzig premies'. Zet daar het '% Vakantiegeld werknemer' op nul.