Werknemer met Pensioenuitkering 2020

Standaard geen vrijwillige vergoeding

In het Loon-pakket 2020 wordt standaard de Zvw-premie (5,45%) niet vergoed aan de DGA.

Want dit zegt de fiscus er over: "(...) het lagere tarief van 5,45% gelden voor de inkomens-afhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (premie Zvw). De vennootschap van deze Directeur-grootaandeelhouder is niet langer verplicht om de premie Zvw te vergoeden."