Werknemer met Pensioenuitkering 2019

Hoe rekent u het vrijwillige vergoedingbedrag uit?

De vrijwillige vergoeding voor de Zorgverzekeringswetpremie is dus een bruto vergoeding. Want er moet van de Belastingdienst loonheffing, én Zorgverzekeringspremie over worden betaald.

Hoe rekent u nu uit hoe hoog het vergoedingsbedrag moet zijn? Voorbeeld: de 'werknemer' verdient bruto € 3.500,- per maand. Over dat bedrag rekent u de 5,70% vrijwillige vergoeding Zvw: € 199,50. Dit bedrag voert u in als bruto toeslag.


Om úw bruto toeslag 'Vergoeding Zvw-premie' te berekenen, neemt u 5,70% van het bruto loon.