Premie PAWW in Loon

Aangifte PAWW zelf doen

De premie PAWW maakt geen onderdeel uit van de aangifte loonheffingen. U dient dan ook de aangifte PAWW apart en zelf te regelen bij de Stichting PAWW. Wel kunt u in Loon het overzicht maken dat u instuurt naar de Stichting PAWW. Hoe u dat doet, leest u onderstaand.

1)  In Loon vandaag naar 'Overzichten'
2) 'Kies overzicht', 'Loonoverzichten', 'Private aanvulling WW (PAWW)', 'Maak overzicht'
3) Geef de soort periode aan, en geef het 'nummer'. 'OK'. Een overzicht als dit verschijnt:

Loon salarissoftware Afbeelding: Overzicht '
Afbeelding: Overzicht 'Private aanvulling WW 2018'

4) U hebt nu het overzicht gemaakt. Zoals u zag, staat onderaan het overzicht: 'Vul de volgende gegevens in op www.spaww.nl'.Aantal medewerkers: ***
Premieloon: ***
Aangiftebedrag: ***

Via de website www.spaww.nl, vult u die gegevens handmatig in voor de betreffende periode.