Overwerk tegen 100%. Voorbeelden.

boven fulltime


In dit voorbeeld van een oproepkracht (= onregelmatige parttimer) voeren we wederom het aantal 'Uren' in via het verloningscherm. In ons voorbeeld 200 uur. Die 200 uur is meer dan het aantal voltijduren bij deze werkgever, want dat is 173,33 uur. Loon berekent automatisch het 'Bedrag'. Namelijk 200 uur x € 20 = € 4.000 bruto:


Afbeelding: 'Gegevens voor verloning', 'Oproepkracht, meer dan voltijd

De loonstrook ziet er nu zo uit:


Afbeelding: 'Resultaten van verlonen', 'Overwerk'

Loon geeft als (bruto) weer: 'Loon april € 3.466,67' (173,33 uur x € 20 per uur).
Merk op dat Loon boven de voltijduren wél spreekt van overwerk ('26,67 Overwerkuren') omdat het aantal ingevulde uren (200) meer is dan het aantal voltijduren bij deze werkgever (173,33).

We raden het niet aan, maar als u had gewild dan kunt u in ons voorbeeld ook eerst het aantal uren handmatig verhogen naar het reguliere voltijd-aantal (173,33 uur), en de rest (26,67 uur) als toeslag 'Overwerk', 'Standaard' (100%) in kunnen voeren:

Afbeelding: 'Gegevens voor verloning', 'Overwerk', alternatieve weg (niet geadviseerd!)

Dan was het resultaat hetzelfde geweest. Echter, de omschrijving wordt in deze situatie anders, namelijk: 26,67 uur Overwerk x 100%. En wellicht zijn er een paar cent verschil door afrondingen, maar meer niet.

In de twee berekeningswijzen in dit hoofdstuk zien we niet 'Meeruren' op de loonstrook verschijnen. De reden is dat 'Meeruren' enkel en alleen in deze specifieke situatie verschijnt: in het verloningscherm blijft het aantal uren onder fulltime, maar vervolgens worden via de + 'Overwerk'-uren ingeven. Dat speelt niet in de de twee berekeningswijzen die wij in dit hoofdstuk zagen.In de onderstaande voorbeelden kijken we naar verloningen van overwerk tegen meer 100% van het uurloon. Voor zowel een voltijder, deeltijder als oproepkracht.