Overwerk en overuren. Hoe gaat Loon 2018 daarmee om?

Voorbeeld een (1) overwerkpercentage boven de 100proc.


In ons voorbeeld gaat het om:
• Voltijder
• Uurloon: € 20
• 15 uur overwerk, tegen 140%. Dat levert deze strook op:


Afbeelding: Reguliere verloning, en de overwerkverloning boven de 100% betaald

Sinds 2018 'knipt' Loon het overwerk boven de 100% in delen. Eerst wordt het overwerk getoond dat volgens het reguliere uurloon wordt betaald. In ons voorbeeld betekent dit: 15 uur à € 20 = € 300.

Daaronder staat de 'Opslag overwerk 40%'. Dat betreft het percentage dat boven de 100% van het uurloon wordt uitbetaald. In ons voorbeeld 15 uur x/x (40% van € 20) = de vermelde € 120.