Overwerk tegen 100%. Voorbeelden.

Oproepkracht met overwerk tegen 100proc.,