We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Opslag (onregelmatigheidstoeslagen) in Loon

Verschil tussen opslag en overwerk

U kunt in Loon opslagen per uur laten verlonen. Een opslag per uur kan voorkomen als u bijv. een onregelmatigheidstoeslag wilt betalen of een ploegentoeslag bovenop het reguliere uurloon.

Een opslag per uur (onregelmatigheidstoeslag) is iets anders dan overwerk. Overwerkuren zijn uren die een werknemer werkt bovenop zijn of haar normale uren. Dat is iets wezenlijk anders dan een onregelmatigheidstoeslag omdat de werknemer bijvoorbeeld een keer op zaterdag heeft gewerkt in plaats van op zijn reguliere vrijdag.

Overwerk wordt bovendien belast via de tabel Bijzondere beloning.
Een opslag komt 'gewoon' als bruto bovenop het loon. Een opslag (onregelmatigheids-toeslag) wordt opgeteld bij het brutoloon en wordt dus ook op de gebruikelijke wijze - via de standaard witte tijdvaktabellen - belast.