We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Wat houdt de NOW-regeling in?

De werkgever kan voor drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen van maximaal 90 procent.

Vereiste hierbij is dat er sprake is van ten minste 20 procent verwacht omzetverlies. Er zal gekeken worden met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020.

Let wel, het maximum van 90 procent wordt toegekend bij 100 procent omzetverlies. Is er een verwacht omzetverlies van 50%, dan kan men rekenen op een tegemoetkoming in de loonkosten van 45 procent.

De tegemoetkoming in de loonkosten kan eventueel één keer verlengd worden met nog drie maanden. De vereisten hiervoor moeten nog nader uitgewerkt worden.

Door de tegemoetkoming op grond van de NOW-regeling worden de WW-rechten van werknemers niet opgesoupeerd.