We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Voorwaarden voor het ontvangen van de tegemoetkoming

Eerst vereiste is dat de werkgever 100 procent van het loon doorbetaalt.

Daarnaast mag er geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen plaatsvinden voor werknemers die onder de NOW-regeling vallen.

De reguliere Wtv-regeling is alleen voor werknemers met een vast werkschema, de NOW-regeling is ook voor oproepkrachten. Dus voor zowel vaste als flexibele werknemers kan een tegemoetkoming ontvangen worden. Werkgever zal dan uiteraard een gemiddeld aantal loonuren moeten doorbetalen aan de oproepkracht.

De werkgever kan de aanvraag indienen bij het UWV en ontvangt een voorschot van 80 procent van de gevraagde compensatie. Achteraf zal er afgerekend gaan worden.

Werkgever en werknemer dienen samen afspraken te maken over het al dan niet (thuis) werken.