Nieuwe werknemer of nieuw dienstverband?

Vier mogelijkheden in Loon

U krijgt nu bij de optie 'Nieuw' vanuit het werknemersscherm vier mogelijkheden te zien. Het scherm ziet er zo uit:

Afbeelding: Nieuwe werknemer of dienstverband


Er zijn bij 'Nieuwe werknemer of dienstverband' de volgende vier mogelijkheden:

1) Voer een nieuwe werknemer in.
2) 'Maak een nieuw dienstverband voor', waarbij het oude dienstverband wordt afgesloten.
3) 'Maak een nieuw dienstverband voor', waarbij het oude dienstverband niet wordt afgesloten.
4) Maak een nieuwe werknemer op basis van.