Nieuwe werknemer of nieuw dienstverband?

Uitleg situatie

SInds 2006 is het dienstverband belangrijker geworden. U moet sindsdien namelijk iedere aangifte loonheffingen ook op werknemersniveau de stand van zaken doorgeven aan de fiscus. Dus ook als een werknemer na een tijdje afwezigheid (lees: uit dienst) weer in dienst treedt. Bovendien speelt per 1 juli 2006 de eerstedagsmelding (EDM), hoewel die sinds 2016 nog zelden voorkomt.

Vóór 2006 bestond noch de aangifte loonheffingen, noch de EDM, en was dus een nieuw dienstverband van minder direct belang.