Nieuwe werknemer of nieuw dienstverband?

Ad 2) Maak een nieuw dienstverband voor. Volgt het oude op

In 2016 wordt er een onderscheid gemaakt tussen een nieuw dienstverband dat het oude dienstverband opvolgt, en een nieuw dienstverband dat gelijktijdig met het oude dienstverband blijft bestaan:

Loon salarissoftware Afbeelding: Nieuwe werknemer of dienstverband, Nieuw dienstverband

Afbeelding: Nieuwe werknemer of dienstverband, Nieuw dienstverband

U kiest de optie 'Het nieuwe dienstverband volgt het oude op' alleen wanneer de werknemer opnieuw in dienst treedt. Dan kan gebeuren als een werknemer een aantal maanden bij u heeft gewerkt dit jaar, stopt en een aantal maanden later weer in dienst komt. Dit zal vooral bij uitzendkrachten het geval zijn.


Na uw keuze voor 'Het nieuwe dienstverband volgt het oude op ' belandt u in dit scherm:

Loon salarissoftware Afbeelding: Nieuw dienstverband

Afbeelding: Nieuw dienstverband

Voorbeeld: werknemer Bakker heeft van januari tot en met mei 2016 bij u gewerkt. Het dienstverband liep tot en met 31 mei 2016. Echter, per 1 september komt hij weer in dienst.

De werkwijze is dan als volgt: u geeft in bij 'Huidig dienstverband eindigt op': 31052016. Bij 'Nieuw dienstverband begint op' vult u in 01092016. Geef vervolgens 'F10:OK'.

Loon zal er dan voor zorgen dat er in de lijst van werknemers twee dienstverbanden staan bij deze werknemer. Namelijk één van 01-01-2016 t.m. 31-05-2016. En één vanaf 01-09-2016:

Loon salarissoftware Afbeelding: Werknemers, twee dienstverbanden 'Bakker'

Afbeelding: Werknemers, twee dienstverbanden 'Bakker'

Loon zorgt er tevens automatisch voor dat bij de vaste werknemergegevens van het oude dienstverband in het veld 'Uit dienst' de datum 31052016 wordt ingevuld. En bij het nieuwe dienstverband 01092016 in het veld 'In dienst'.

Let op: Als er lonen zijn opgeslagen bij Bakker die - naar nu blijkt - horen bij het nieuwe

dienstverband dan zal Loon automatisch de lonen correct 'verdelen' tussen het oude dienstverband en het nieuwe dienstverband.