Verlonen, nieuwe opzet

Alle looncomponenten in een scherm

Loon maakt de salarisberekeningen nu nóg makkelijker voor u. Want in Loon zijn de volgende looncomponenten voortaan in één scherm ondergebracht:
- reguliere bruto-verloningsbedrag
- toeslagen
- inhoudingen,
- en de incidentele beloningen (bijzondere beloningen) zoals overwerk, vakantiegeld en een bonus.

U hoeft dus nog maar uit één lijst te kiezen, en u blijft daarbij in hetzelfde verloningsscherm.