Niet-gerealiseerde premiekortingen

Niet-gerealiseerde premiekortingen. In het kort

• Premiekortingen zijn subsidies op de premies WW, WAO/WIA, het sectorfonds en WGA.
• Subsidies komen alleen ten goede aan de werkgever. Verrekend via de loonaangifte.
• Als premiekorting in een periode niet geheel wordt opgebruikt (= niet-gerealiseerde
  premiekorting) dan kan dat alsnog in een latere periode
• De verrekening alsnog kan tot maximaal het totaal aan premiebedragen in die periode
• Het te betalen totale premiebedrag is dus minimaal nul. Teruggave van premiebedragen
  door de fiscus komt niet voor in dezen.
• Niet-gerealiseerde premiekorting lijkt sterk op voortschrijdend cumulatief rekenen

• Verrekening van niet-gerealiseerde premiekorting kan ook als er gedurende het jaar een
  nieuwe werknemer is dienst komt. Zelfs al heeft zij of hij helemaal geen recht op
  premiekorting!