Niet-gerealiseerde premiekortingen

Niet-gerealiseerde premiekorting alsnog via nieuwe werknemer

Premiekorting wordt niet alleen via dezelfde werknemer verrekend. Want ook als er gedurende het jaar een nieuwe werknemer is dienst komt, mag er met terugwerkende kracht niet-gerealiseerde premiekorting worden verhaald.

De verrekening vindt dan plaats dankzij die nieuwe werknemer, zelfs al heeft zij of hij helemaal geen recht op premiekorting.

Voorbeeld niet-gerealiseerde premiekorting alsnog via nieuwe werknemer

• Bedrijf met één werknemer
• Deze werknemer heeft recht op premiekorting. Iedere maand € 200.
• Per maand is het bedrag aan premiekorting echter hoger dan het totale premiebedrag, dat € 150 per maand bedraagt.
• Er blijft dus € 50 per periode over aan niet-gerealiseerde premiekorting (€ 200 -/- € 150)
• Er komt per 1 juni dat jaar een nieuwe werknemer is dienst. Die heeft géén recht op premiekorting.

• Toch mag het 'reservepotje met premiekorting' worden verrekend dankzij die nieuwe werknemer.
• Dat 'reservepotje met premiekorting' bedraagt: 5 maanden x/x € 50 = € 250.
• Deze € 250 mag dus alsnog worden aangesproken de komende maand(en)

• Maar ook nu geldt: het bedrag aan totale premiekorting mag per periode nooit hoger zijn dan het totale premiebedrag bij de werkgever.
• Stel, het totale premiebedrag bij deze werkgever bedraagt in juni € 225. Dan mag uit het 'reservepotje met premiekorting' van € 250 in juni slechts € 25 worden gebruikt.
• Namelijk € 250 -/- € 225 = € 25.

• Het 'reservepotje met premiekorting' mag in de komende maanden van datzelfde jaar alsnog worden opgesoupeerd (bij verder gelijkblijvende omstandigheden).