Niet-gerealiseerde premiekortingen

Melding niet-gerealiseerde premiekorting in de jp

Het kan zijn dat Loon in de journaalpost melding maakt van ‘Niet-gerealiseerde premiekorting’. Dit betekent dat er bij de werknemer recht is op een bedrag aan premiekorting, maar dat er bij de werkgever in die periode totaal minder premie moet worden betaald dan er korting is. Daardoor is het (nog) niet mogelijk om de korting volledig te verwerken.

Loon neemt de niet-gerealiseerde premiekorting op als een soort reservering in de journaalpost, want wellicht is het later in het jaar mogelijk om de korting alsnog te verwerken. Bijvoorbeeld omdat omdat u nog bijzondere beloningen moet doen of er nieuw personeel bijkomt. Hierdoor wordt er meer premie berekend en kan er alsnog premiekorting verrekend worden.