Niet-gerealiseerde premiekortingen

Loon voorbeeld verrekening niet-gerealiseerde premiekorting

• Dezelfde werknemer verdient in februari opnieuw € 2.000,- bruto
• Maar hij ontvangt ook een flinke bonus van € 4.000,-.
• Dan zal het totaal aan premiebedragen (€ 656,40) in die maand hoger zijn dan de premiekorting (€ 583,34).

Journaal
In de journaalpost over februari zien wie bedragen verschijnen. Er zal echter geen sprake meer zijn van een bedrag ‘Niet-gerealiseerde premiekorting’:


Loon salarissoftware Afbeelding: Journaalpost, Specificatie sociale
lasten, Premiebedragen Afbeelding: Journaalpost, Specificatie sociale lasten, Premiebedragen


Loonaangifte

In de loonaangifte zien we de crux van de verrekening. De premiekorting voor sec februari bedraagt dus € 583,34. Maar de nog niet verrekende premiekorting over januari (€ 364,54) mogen we nu alsnog verrekenen, tot maximaal (!) het totaal aan premiebedragen. De premiekorting in de loonaangifte levert dan ook een (afgerond) bedrag op van € 654:

Loon salarissoftware Afbeelding: Loonaangifte, Premiekorting arbeidsgehandicapte
met 'inhaalslag' Afbeelding: Loonaangifte, Premiekorting arbeidsgehandicapte met 'inhaalslag'