Niet-gerealiseerde premiekortingen

Loon voorbeeld niet-gerealiseerde premiekorting

Dit echte voorbeeld zal laten zien wat er bij een surplus aan premiekorting in Loon wordt getoond bij respectievelijk de Kosten werkgever, de journaalpost en in de loonaangifte.

• Werkgever met slechts één werknemer
• Die werknemer is arbeidsgehandicapt, zonder doelgroepverklaring. Dus is er sprake van arbeidsgehandicaptenkorting van maximaal € 7.000 per jaar (gegevens 2017), bij voltijd. Per maand is dat € 583,34.
• In ons voorbeeld gaat het om een arbeidsgehandicapte die voltijd werkt. Hij verdient
€ 2.000 bruto per maand, en genereert daarmee de maximale korting.
• Dat betekent een arbeidsgehandicaptenkorting ('Premiekorting 1') van € 583,34 in januari.

Kosten werkgever
Het premiekortingbedrag van € 583,34 zien we in de loonberekening staan bij de ‘Kosten werkgever’:

Afbeelding: Kosten werkgever, arbeidsgehandicaptenkorting ('Premiekorting 1')

Journaalpost
In de journaalpost over januari zien we die € 583,34 eveneens verschijnen. Echter, het werkelijke premiebedrag in januari is lager dan de korting, namelijk slechts
€ 218,80, dat bestaat uit de premiebedragen van de WGA, WAO/WIA, het Sectorfonds en de WW:

Afbeelding: Journaalpost, Specificatie sociale lasten, Premiebedragen


Het gevolg is een niet-gerealiseerde premiekorting van € 364,54 (€ 583,34 -/- € 218,80). Dat bedrag wordt vermeld in de journaalpost onder de noemer ‘Niet-gerealiseerde premiekorting’:

Afbeelding: Journaalpost, Niet-gerealiseerde premiekorting
Loonaangifte

In de loonaangifte wordt uiteraard het werkelijk te betalen premiebedrag gemeld, dus € 217,-. De bedragen die de € 218,80 vormen, worden namelijk afgerond naar beneden: € 133 + € 12 + € 52 + € 20 = € 217.


Afbeelding: Loonaangifte,
Premiekorting arbeidsgehandicapte, Werkelijke premiebedrag