We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Netto naar bruto berekeningen. Wijzigingen

Keuzes verloningen ‘Netto naar bruto’. NB Niet geadviseerd!

Standaard berekenen van netto naar bruto

We raden netto naar bruto berekeningen ten stelligste af, maar in Loon bestaat die rekenwijze wel. Bij de werknemer, tabblad ‘Loon’, ‘Loon’ is er namelijk de optie ‘Netto’:

Loon salarissoftware Afbeelding: Loon, Loon, Netto (uitsnede) Afbeelding: Loon, Loon, Netto (uitsnede)

Als u hier ‘Netto’ selecteert en het standaardloon staat op € 2.500,-- dan zal de loonstrook

voor deze werknemer bij 'Netto' € 2.500,-- vermelden. Loon rekent ‘omhoog’ om voor het juiste brutobedrag, bijvoorbeeld € 3.216,24:

Loon salarissoftware Afbeelding: Verloning Netto naar bruto

Afbeelding: Verloning Netto naar bruto

Inclusief of exclusief onbelaste toeslagen?

Daarnaast bestaat in Loon ook dit invulveld bij de ‘Werkgeversinstellingen’:

Loon salarissoftware Afbeelding: ‘Werkgeversinstellingen’, Voorkeuren, Bij ‘Netto naar bruto… (uitsnede)

Afbeelding: ‘Werkgeversinstellingen’, Voorkeuren, Bij ‘Netto naar bruto… (uitsnede)

Hier kunt u aangeven dat Loon bij netto naar bruto-berekeningen het loon inclusief alle (*) toeslagen berekent.

Voorbeeld: u wilt dat het totale netto loon uitkomt op € 1.400,--. Er wordt voor € 100,-- aan (onbelaste) reiskosten betaald. Dus het volledige netto loon, inclusief die reiskosten bedraagt

€ 1.400,--. In dat geval het vinkje aan laten staan.

Het kan echter ook zijn dat u wilt dat het netto loon uitkomt op € 1.400,-- zonder dat daarbij rekening wordt gehouden met de (onbelaste) reiskosten van € 100,--. U wilt die € 100,-- reiskosten dus nog eens apart vermeld hebben naast het netto loon van € 1.400,--. In dat geval het vinkje weghalen. Het totale netto loon bedraagt dan dus € 1.500,-- (€ 1.400,-- +/+  € 100,--).

(*)  Reeds sinds het voorjaar van 2021 is deze functie gewijzigd. Het is nu - zoals gezegd – inclusief alle toeslagen, behalve:

- Toeslagen die met uren te maken hebben, zoals overwerk.

- Inhoudingen voor verzuim/verlof,  bijvoorbeeld ziekte en onbetaald verlof. 

- Reserveringstoeslagen

- Toeslagen ‘kosten werkgever’.