We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Netto naar bruto berekeningen. Wijzigingen

Hogere bruto uurloon voor pensioen en reserveringen bij overwerk

Bij het verlonen van netto overwerk wordt dit in Loon in de nieuwe situatie zo verwerkt: 10 uur à € 14,42 = € 144,20 netto onderaan op de strook. Dit is leidend en wordt op de strook getoond.

Om tot dit resultaat te komen, betekent dat vaak dat er een hóger bruto uurloon nodig is dan het bruto uurloon dat bepaald is vanuit het reguliere loon. Voor bijvoorbeeld de berekening van het pensioen of de reserveringen luidt dan de vraag: reken je met bruto uurloon uit de reguliere verloning, of met het (hogere) bruto uurloon uit de overwerkuren?

Welnu, wij rekenen nu met het werkelijke, hogere bruto uurloon en om deze reden volgt er in dat geval een splitsing in Loon. Dit extra stukje bruto uurloon wordt als een bruto opslag afgehandeld. Voor de afwikkeling van deze bruto opslag (bijvoorbeeld reserveringen of pensioenberekening) wordt  de route gevolgd die normaal gesproken van toepassing is bij het verlonen van een bruto toeslag in de betreffende risicogroepen. Voorheen gebeurde dit niet. Dit principe wordt nu zo in alle risicogroepen doorgevoerd. Dit ziet er bovenaan de strook zo uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: Verloning Netto naar bruto met overwerk, gebruteerde deel
Afbeelding: Verloning Netto naar bruto met overwerk, gebruteerde deel