Mogelijk naheffing bij hoge inkomens door minder arbeidskorting

Extra inhouding loonheffing in Loon 2016 en daarna?

Wilt u een extra inhouding loonheffing ingeven in Loon 2016 of daarna? Dan vindt u de Extra inhouding loonheffing’ op een andere plaats.

Kiest u op het tabblad ‘Toeslagen’ voor de optie ‘, ‘Fiscale bijtelling’, en dan voor ‘Extra inhouding loonheffing’:

Loon salarissoftware Afbeelding: Werknemer, Toeslagen, Extra
inhouding loonheffing
Afbeelding: Werknemer, Toeslagen, Extra inhouding loonheffing