Metaal en Techniek. Aandachtpunten 2016

Rechtszaak verdeling premie Ouderdomspensioen BOVAG

De groep 12 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf (BOVAG) wijkt dus af van de onderlinge verdeling van de premie Ouderdomspensioen. Loon 2016 hanteert voor de groep 12 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf (BOVAG) vooralsnog de verdeling zoals voorgeschreven door de BOVAG.

Hieronder leest u meer over de rechtszaak.

Pensioenfonds PMT (Metaal en Techniek) is een bodemprocedure gestart in de kwestie rond de zeggenschap over de pensioenpremieverdeling in de sector Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf (BOVAG). BOVAG adviseert leden om een reservering aan te blijven houden.

Eerder dienden een kort geding en een spoedappèl over deze zaak. BOVAG is van mening dat BOVAG en vakbonden – de sociale partners in de branche - samen de verdeling van de pensioenpremie tussen werkgevers en werknemers bepalen en niet het Pensioenfonds Metaal en Techniek. PMT is van mening dat het fonds daarover gaat. In het spoedappèl kreeg BOVAG gelijk van het Haagse hof. PMT neemt daar geen genoegen mee en is een bodemprocedure gestart.

Versnelde procedure
PMT en BOVAG zijn een versnelde procedure overeengekomen om zo snel mogelijk een eind te maken een de nieuwe periode van onzekerheid voor werkgevers en werknemers.

Reservering
BOVAG adviseert leden wel om een reservering aan te blijven houden tot de uitkomst van de bodemprocedure bekend is, gelet op eventuele financiële risico’s over het boekjaar 2014, 2015 en/of 2016.