Metaal en Techniek. Aandachtpunten 2016

Hulp bij import vanuit Loon 2015 op juiste groep te bepalen


Loon zal u bij de import uit 2015 helpen om te beslissen of een werkgever in de ‘nieuwe’  groep Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf (BOVAG) thuishoort of niet.

Dit is het criterium: werkte u in Loon 2015 met de groep 12 Metaal en Techniek en had u de premie voor het Sociaal Fonds óf Opleiding en Ontwikkeling (O&O) op 0 (nul) staan? Dan importeert Loon 2016 de werkgever standaard in de ‘nieuwe’ groep 12 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf (BOVAG). Want zo’n nulpremie duidt erop dat het om een bedrijf gaat in het Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf:

Afbeelding: Groep Metaal en Techniek 2015. Premie Sociaal Fonds of O&O op nul

Na de import toont Loon 2016 in de Agenda standaard als taak onder andere ‘Controleer importverslag werkgever 2016’. U ziet tevens dat ‘Premies risicogroep 12 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf bijwerken’ wordt genoemd. Dus de ‘nieuwe’ groep:

Loon salarissoftware Afbeelding:
Loon Vandaag na import uit 2015

Afbeelding: Loon Vandaag na import uit 2015

Als we de taak ‘Controleer importverslag werkgever 2016’ openen zien we in zo’n geval (!) het volgende: “Er zijn ** werknemers omgezet van de risicogroep 12 'Metaal en Techniek' naar de risicogroep 12 'Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf'.”

Dat ziet er in ons voorbeeld zo uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: Importverslag uit 2015. Wn’s in
groep 12
Afbeelding: Importverslag uit 2015. Wn’s in groep 12 'Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf'

Na de import is er nog een taak:’Premies risicogroep 12 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf bijwerken’. Als u die taak start, belandt u bij de werkgever, op tabblad 2 ‘Premies’. Daar zult u zien dat Loon 2016 de werkgever in de groep 12 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf (BOVAG) heeft ingedeeld, en dat dus ook eventuele nieuwe werknemers vanzelf in die groep worden geplaatst:

Loon salarissoftware Afbeelding: Werkgever, tabblad 2
Premies
Afbeelding: Werkgever, tabblad 2 Premies

De werkgever is vanaf Loon 2016 in de ‘nieuwe’ groep 12 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf (BOVAG) ingedeeld. Loon rekent dan uiteraard met de daarvoor geldende premies en getallen.