Meeruren en overuren. Hoe gaat Loon 2017 daarmee om?

Waarom vastlegging en melding precieze aantal verloonde uren?

Processen Belastingdienst, UWV en CBS
Het juist opgeven van het aantal verloonde uren in de loonaangifte is van groot belang voor de uitvoering van de processen van de Belastingdienst, UWV en CBS. De opgegeven verloonde uren hebben voor u als werkgever gevolgen voor het recht op premiekortingen en het recht op het lage‑inkomensvoordeel (LIV), maar ook voor uw werknemers bij het bepalen van de hoogte en duur van een WW‑, ZW‑, WIA‑ of WAO‑uitkering.

Meeruren / overwerk hangen dus onder andere samen met het lage-inkomensvoordeel (LIV). LIV is een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl). Het LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag loon. En geldt met ingang van 1 januari 2017.

Wat zijn verloonde uren precies?
Maar wat zijn verloonde uren dan precies? Dat zijn uren waarover u loon betaalt. Dus:
• de contracturen, dat wil zeggen de uren die u met de werknemer bent overeengekomen. Daaronder vallen ook niet-gewerkte, maar wel volledig uitbetaalde uren. Bijvoorbeeld verlof of ziekte.
• de uitbetaalde extra uren die een werknemer werkt, zoals uitbetaalde overuren. Daaronder vallen ook niet-opgenomen, maar wel volledig uitbetaalde verlofuren.
• en ook de verkoop van verlofuren. Indien verlofuren worden verkocht en dus worden uitbetaald, verhoogt ook dit het aantal verloonde uren.

In concreto in Loon
Hoe pakt Loon 2017 dat in concreto aan? Middels de berekening en vastlegging van meeruren en/of van  overuren. Meeruren lopen door tot het voltijd aantal uren, bijvoorbeeld tot 173,33 uur per maand. Daarboven maakt Loon er automatisch overuren van. Een combinatie kan ook voorkomen, met name bij werknemers die net iets minder werken dan voltijd, bijvoorbeeld 165 uur per maand.

Ook bij de uitbetaling van de reserveringen vrije dagen, feestdagen en kort verzuim worden in Loon 2017 de verloonde uren (meeruren en/of overuren) aangemaakt.

Het hangt onder andere van het werkschema van de werknemer af hoe Loon de meeruren en/of de overuren op de salarisstrook toont. Daarover gaan de volgende paar hoofdstukken.