Meeruren en overuren. Hoe gaat Loon 2017 daarmee om?

Uitbetaling Reservering Feestdagen. Voorbeeld per werkschema

Stel, de werkgever reserveert iedere periode 2% voor de 'Feestdagen', en wil die reservering 'Feestdagen' uitbetalen in de maand mei, aan alle werknemers.

Dan kiezen we in het verloningscherm eerst voor periode 5. Dan klikken we op de dubbele plusjes, en kiezen uit de lijst eerst 'Incidentele beloning', en dan 'Uitbetalen reserveringen'.
U belandt dan in dit scherm:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Incidentele beloning',
'Uitbetalen reserveringen'
Afbeelding: 'Incidentele beloning', 'Uitbetalen reserveringen'

In ons voorbeeld (!) gaat het alleen om de uitbetaling van de 'Reservering Feestdagen', dus alleen die laten we aangestipt staan. Met andere woorden, de 'Vakantiegeldreservering' vinken we uit.

Na 'OK' en 'Verloon' worden zowel de reguliere lonen als de incidentele beloningen 'Reservering Feestdagen' gedraaid.

Hoe zien de salarisstroken er dan voor de diverse werkschema's uit, qua meeruren en overwerkuren? We gaan ze onderstaand stuk voor stuk na.

Voltijders
Er staat € 170 gereserveerd voor Feestdagen bij deze voltijder. Hij verdient € 14,42 per uur. Of te wel, er worden 11,79 overwerkuren geregistreerd (€ 170 :/: € 14,42):

Afbeelding:Verloning voltijder, Uitbetaling reservering Feestdagen

Het gaat hier om overwerkuren want het betreft een voltijder. Uren boven voltijd worden in Loon 2017 vanzelf overwerkuren.

Deze overwerkuren gaan mee in de cumulatieven en in de loonaangifte naar de fiscus en het UWV (als 'verloonde uren').

Regelmatige parttimer
Er staat € 110 gereserveerd voor Feestdagen bij deze regelmatige parttimer. Zij verdient
€ 18,46 per uur. Of te wel er worden 5,96 meeruren geregistreerd (€ 110 :/: € 18,46):

Afbeelding:Verloning regelmatige parttimer, Uitbetaling reservering Feestdagen

Het gaat hier om meeruren want het betreft een regelmatige parttimer. Uren onder voltijd worden in Loon 2017 vanzelf meeruren.

Uiteraard gaan ook deze meeruren vanzelf mee in de cumulatieven en in de loonaangifte naar de fiscus en het UWV (als 'verloonde uren').


Onregelmatige parttimer (oproepkracht)
Er staat € 60 gereserveerd voor Feestdagen bij deze onregelmatige parttimer. Hij verdient
€ 12,50 per uur. Of te wel er worden 4,80 meeruren geregistreerd (€ 60 :/: € 12,50):

Afbeelding:Verloning onregelmatige parttimer, Uitbetaling reservering Feestdagen

Het gaat hier om meeruren want het betreft een onregelmatige parttimer. Uren onder voltijd worden in Loon 2017 vanzelf meeruren.

Ook nu geldt weer: deze meeruren gaan vanzelf mee in de cumulatieven en in de loonaangifte naar de fiscus en het UWV (als 'verloonde uren').

'Uitbetaling uren uit reservering' voor Uitzendbedrijven?
Voor de Uitzendbedrijven kunt u bij het verlonen via de plus(jes) ook direct kiezen voor de optie 'Uitbetaling uren uit reservering'. Daarmee verloont u de uren dus niet als incidentele beloning (bijzondere beloning), maar dat is gebruikelijk en toegestaan voor de sector Uitzendbedrijven.

Meer informatie over 'Reserveringen'

Hier leest u meer algemene informatie over 'Reserveringen' in Loon: https://www.loon.nl/Handleiding/Reserveringen.pdf