Meeruren en overuren. Hoe gaat Loon 2017 daarmee om?

Als u uren boven voltijd (overwerk) toch via het reguliere tarief verloont

Ons advies luidt dus dat u de uren boven voltijd via de incidentele (= bijzondere) beloning 'Overwerk' verloont. Wat doet Loon als u toch afwijkt van dat advies, in die zin dat u 'boven de normale uren' wel kiest voor 'Overwerk', maar niet via een incidentele (= bijzondere) beloning?

We kijken naar een voorbeeld bij een voltijder, die 40% opslag krijgt op zijn overwerkuren. Lees: 40% extra op zijn uren boven voltijd.

Voorbeeld voltijder, overwerk via regulier tarief
Werknemer B. Wilmans werkt voltijd, dat wil zeggen (in ons voorbeeld) 173,33 uur per maand. In de maand juni werkt hij echter meer: 185 uur. We kiezen in ons voorbeeld voor die 11,67 uren boven voltijd (185 -/- 173,33) de optie 'Overwerktoeslag. 140%' uit de reguliere (!) lijst. Dus als niet-incidentele beloning:

Loon salarissoftware Afbeelding: Meeruren boven voltijd via de
reguliere lijst (= als niet-incidentele beloning)

Afbeelding: Meeruren boven voltijd via de reguliere lijst (= als niet-incidentele beloning)

Loon zal vervolgens deze melding geven om u alsnog 'op andere gedachten te brengen' en het overwerk toch via een incidentele (= bijzondere) beloning te draaien:

Loon salarissoftware Afbeelding: Waarschuwing overwerk via
regulier tarief?

Afbeelding: Waarschuwing overwerk via regulier tarief?

Als u hier 'Nee' ingeeft, belandt u in een scherm als dit, waar wij de 11,67 overwerkuren invullen:

Loon salarissoftware Afbeelding: Overwerkuren als
niet-incidentele beloning
Afbeelding: Overwerkuren als niet-incidentele beloning


Na 'OK' en 'Verloon' zien we deze strook (in ons voorbeeld):

Afbeelding: Loonberekening uren boven voltijd als niet-incidentele beloning

De overwerkuren: 11,67 uur tegen 100% van het uurloon, goed voor € 168,28 (11,67 x/x € 14,42). Die wordt bij het brutoloon geteld.

De 'Opslag overwerk 40%': 40% van € 168,28 = € 67,31. De 40% opslag bovenop het reguliere uurloon wordt dus apart weergegeven op de strook. En ook die wordt bij het brutoloon geteld.

Loon regelt de 'scheiding' van 100% uurloon, en de 40% opslag, automatisch voor u.

Er is nu geen sprake van 'Loonheffing bijzonder tarief' want in dit voorbeeld hebben we met opzet gekozen om het overwerk niet als incidentele beloning in te voeren.

Ons advies luidt om de uren boven voltijd (overwerk) juist wél altijd via de incidentele (= bijzondere) beloning te draaien. Het bovenstaande voorbeeld is alleen om te laten zien hoe Loon werkt als u dat advies negeert.