iMUIS en journaalpost Loon Salarissoftware

Waar kunt u de iMUIS-omgevingscode in Loon vastleggen?

In dit Loon-scherm kunt ook de zojuist gegenereerde omgevingscode kwijt. Plak deze in het betreffende veld:

Loon salarissoftware Afbeelding: Exporteer journaalpost
naar iMUIS, omgevingscode

Afbeelding: Exporteer journaalpost naar iMUIS, omgevingscode

Nadat u de omgevingscode en het Dagboeknummer hebt ingegeven, kunt u in Loon op "OK' klikken. U krijgt dan dit scherm te zien:

Loon salarissoftware Afbeelding: Journaalpost geëxporteerd
naar iMUIS
Afbeelding: Journaalpost geëxporteerd naar iMUIS

De journaalpost uit Loon voor deze werkgever is snel en veilig naar iMUIS Online geëxporteerd.

Als u heeft geëxporteerd ziet u ten slotte het resultaat in iMUIS bij 'Financieel', 'Boekingsprogramma'. Let op dat u hetzelfde dagboek selecteert dat u hebt ingevuld in Loon:

Loon salarissoftware Afbeelding: Geëxporteerde
journaalpost naar iMUIS, uit Loon
Afbeelding: Geëxporteerde journaalpost naar iMUIS, uit Loon

Klaar! De journaalpost uit Loon is succesvol geëxporteerd naar iMUIS.