Loon Salarissoftware - Alle handleidingen Loon

Algemene handleiding

Lees de Algemene handleiding Loon voor informatie over het gebruik van Loon.

Detailhandleidingen

Hieronder vindt u een lijst van handleidingen over een specifiek onderwerp.

0900_nummer_Loon_gestopt Loon niet meer telefonisch bereikbaar
18_Reiniging_pensioenpremie_2014 18 Reiniging herziening pensioenpremie 2014
42_Groothandel_levensmiddelen_Horeca Nieuwe groep: 42 Groothandel levensmiddelen (Horecaproducten)
65-plusser_uitleg Verloning AOW-gerechtigde leeftijd
Aanpassen_Werkhervattingskas_2017 Aanpassen premies Werkhervattingskas 2017
Aanpassen_Werkhervattingskas_2018 Aanpassen premies Werkhervattingskas 2018
afkoop_pensioen_in_eigen_beheer Afkoop pensioen in eigen beheer
Agenda_saldomutatie Saldomutatie agenda
Andere_risicogroep_voor_de_fiscus Andere risicogroep voor de fiscus
APG_problemen_inzenden_LPG Problemen inzenden LPG naar APG. Of met inhoud LPG
ArbeidsovereenkomstABC De Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch
Arbeidsovereenkomsten_basis Arbeidsovereenkomsten opstellen met Loon
Auto_van_de_zaak_vanaf_2017 (Bestel)auto van de zaak, vanaf 2017
AVG_extra_maatregelen_Loon Extra maatregelen AVG Loon Salarissoftware
AVG_loonstrook_mail_en_MLD Loonstrook e-mailen nog toegestaan onder AVG? Alternatief: mijn.loondossier.nl
Backups Backups maken en herstellen in Loon
Backup_machtiging Machtiging voor back-up
Backup_met_1_wg Back-up naar Loon met maar 1 werkgever
Beveiliging_mijn.loondossier.nl Beveiliging mijn.loondossier.nl
Bewaartermijn Bewaartermijn
Bijtelling_auto Bijtelling auto van de zaak per 2017
BijzondereWerknemers Opting-in en pseudo wn's. En wn's met afwijkende tabel.
Blanco_loonstrook_afdrukken Blanco loonstrook afdrukkken
Cafetariaregeling_in_Loon Cafetariaregeling in Loon
Click_Claim_via_Loon Aanmaken uploadbestand Click en Claim via Loon
Cookie-beleid Cookie-beleid Loon Salarissoftware B.V.
Correctie_loonaangifte_over_jaargrens Correctie loonaangifte over de jaargrens
CumulatieveMethode Cumulatieve methode, VCR, Voortschrijdend Cumulatief Rekenen
DigitaleAangifteMetLoon Aangiften loonheffingen, loonaangifte
Eigenrisicodragers2017 Eigenrisicodrager 2017
Eigenrisicodragers2018 Eigenrisicodrager 201
Eigen_pensioenregeling Eigen pensioenregeling
Eigen_werknemerslijsten Eigen werknemerslijsten. Hoe maakt u die?
Emailen_vanuit_Loon_doet_het_niet E-mailen vanuit Loon doet het niet
Export_journaalpost_naar_Exact Export journaalpost naar Exact
Export_naar_Twinfield Export journaalpost naar Twinfield
Extra_periode_2015 Extra periode 2015
Fashion_Sport_Lifestyle_Woninginrichting Nieuwe groep: 17 Fashion, Sport en Lifestyle (Woninginrichting)
Favorieten_in_Loon Favorieten in Loon
Fiets_WKR_stroomschema Fiets onder de WKR. Stroomschema
Gedeeltelijke_teruggaaf_basispremie_WAO Gedeeltelijke teruggaaf basispremie WAO/WIA 2013
Gegevens_voor_verloningen Gegevens voor verloning
Goederenvervoer_PKB Persoonlijk Keuzebudget sector Goederenvervoer. PKB
Herrekenen_en_opnieuw_verlonen Herrekenen en opnieuw verlonen
Historische_lonen Historische lonen, en verschillenjournaal
Importeren_dagen_uren Importeren van loonuren en –dagen uit csv-bestand
Importhandleiding Import gegevens Loon 2017 naar Loon 2018
ImportLoonaangifte Import loonaangifte uit ander salarispakket.XML
Import_extern_HRM_pakket Import in Loon vanuit extern pakket (HRM en tijdsregistratie)
InstallatieLoon2017 Installatie Loon 2017
InstallatieLoon2018 Installatie Loon 2018
Jaarloonopgaaf2015 jaarloongegevens 2015
Jaarwerk_2017 Jaarwerk 2017
Jaarwerk_2018 Jaarwerk 2018
Koopdagen Koopdagen 55+
Kostprijsberekening_03_Bouw_2012 Kostprijsberekening 2012 sector 03 Bouw en 03 UTA Bouw
Levensloopregeling Levensloopregeling 2013 en daarna
Levensloop_Vitaliteitsregeling_spaarloon Levensloopregeling, vitaliteitsregeling en spaarloon
Licentie_en_verwerkersovereenkomst_Loon_2018
Lijst_WKR_uitgebreid Vergoeding of verstrekking WKR
Loonbeslag_betalingsregelingen Loonbeslag betalingsregelingen
LoonVandaag Loon vandaag
Loon_Online_mailinstructie Loon Online mail-instructie
LPG_Bouw LPG Bouw via APG
LPG_Reiniging LPG sector 18 Reiniging via APG (vorrheen Cordares)
MenT_aandachtspunten_2016 Metaal en Techniek. Aandachtpunten 2016
Mijnloondossier Mijn.loondossier.nl, Uitgebreid
Mijnloondossier_algemeen Mijn.loondossier.nl, Algemeen
Mijnloondossier_app_Admin App Mijn.loondossier. Administratiekantoor
Mijnloondossier_app_wg App Mijn.loondossier
Mijnloondossier_app_wN App Mijn.loondossier, werknemer
Mijnloondossier_app_wN_ANDROID Mijn LoonDossier voor Androids
Mijnloondossier_werkgever Mijn.loondossier.nl, klant admin.kantoor
Mijnloondossier_werkgever_klant_adminkantoor Mijn.loondossier.nl voor cliënten administratiekantoor
Mijnloondossier_werknemer Mijn.loondossier.nl werknemer
Niet_gerealiseerde_premiekortingen Niet-gerealiseerde premiekortingen
Nieuwe_wn_dienstverband Nieuwe werknemer of nieuw dienstverband
Outlook_loonstroken Loonstroken emailen via Outlook. Melding uitschakelen.
Overnemen_of_overdragen_Loonadmin_tijdens_jaar Overnemen of overdragen Loonadministratie tijdens jaar
Overwerk_percentages_Loon Invoeren overwerkpercentages in Loon
Overwerk_vanaf_2018 Overwerk, overuren en meeruren in Loon 2018
Overzichten_na_Loonaangifte Overzichten na loonaangifte
Parttimebreuk_pensioenpremie Part-timebreuk berekening pensioenpremie
PAWW_in_Loon PAWW in Loon
Pensioenaangifte_SA Pensioenaangiften Syntrus Achmea. Gestopt per 2018.
Pensioenaangifte_SA_tm_2017 Pensioenaangifte Syntrus Achmea tot en met 2017
Pensioenopgaven_2018 Periodieke opgaven pensioenuitvoerders
Pensioenpremie_toeslag Toeslag die meegaat in de pensioenpremie
Pensioenuitkering_2017 Werknemer met Pensioenuitkering 2017
Pensioenuitkering_2018 Werknemer met Pensioenuitkering 2018
PGGM_2017 Jaaropgave PGGM
Postbus_niet_beschikbaar Postbus niet beschikbaar: Het server-antwoord is
Premiekortingen Premiekortingen en subsidies tot en met 2017
Privacy_statement Privacy statement Loon Salarissoftware
Probleem_loonstrook_afdrukken Afdrukken loonstrook
Reserveringen Reserveringen. O.a. voor 13e maand.
Reserveringen_kosten_werkgever Reserveringen, kosten werkgever
Reserveringsbedrag_eerste_verloning_wijkt_af Afwijkend reserveringsbedrag januari 2014
Resultaten_van_verlonen Serieverlonen
Sector_01_Agrarisch_bedrijf 01 Agrarisch bedrijf
Sector_03_Bouw 03 Bouw
Sector_03_UTA_Bouw 03 UTA Bouw
Sector_12_Metaal_en_techniek 12 Metaal en techniek
Sector_17_Detailhandel 17 Detailhandel
Sector_18_Reiniging 18 Reiniging
Sector_28_Taxivervoer 28 Taxivervoer
Sector_32_Goederenvervoer 32 Goederenvervoer
Sector_33_Horeca 33 Horeca
Sector_35_Zorg_en_Welzijn 35 Zorg en Welzijn
Sector_52_Uitzendbedrijven 52 Uitzendbedrijven
Seniorenregeling Seniorenregeling
SEPA_omschrijving_en_kenmerk SEPA-betalingen, SEPA, IBAN
Serieoverzicht_naar_Mijnloondossier Serie-overzichten naar uw klant via mijn.loondossier.nl
Snelstart_SQL Exporteren journaalpost Loon naar SnelStart
Snel_aan_de_slag_Loon_2018 Snel aan de slag met Loon 2018
Starten_of_stoppen_admin Starten of stoppen loonadministratie tijdens het jaar
Tarief_Bijz_bel_2015_groter_52_procent Tabel bijzondere beloningen mogelijk hoger dan standaardtarief
Toelichting_Verwerkersovereenkomst_Loon Verwerkersovereenkomst Loon Salarissoftware
Toeslagen_2017_vs_2018 'Bruto toeslagen' 2017 versus 2018
Transitievergoeding Transitievergoeding
Uitkering_UWV Werknemer met uitkering. Direct UWV of werkgeversbetaling
UitlegArchiverenDienstverbanden Archivering oude dienstvervbanden na import in 2018
UitlegGrondslagen Grondslag berekening pensioenpremies 2018
UitlegLoonstrook2017 Uitleg loonstrook 2017
UitlegLoonstrook2018 Uitleg loonstrook 2018
UitlegUitzendbedrijvenABU Verloningen en fasenbepaling in de sector ABU Uitzendbedrijven
UitlegUitzendbedrijvenNBBU Verloningen en fasenbepaling in de sector NBBU Uitzendbedrijven
UITZENDReserveringen Reserveringen in de uitzendbedrijven ABU en NBBU I en II
Uitzendwerk_Bouw Uitzendkrachten in de Bouw
Uniformering_loonbegrip_2013 Uniformering loonbegrip 2013
UPA_AGH Uniforme Pensioenaangifte (UPA) AGH
UPA_PGB Uniforme Pensioenaangifte (UPA) PGB
UPA_PGGM_voorbereidingen Uniforme Pensioenaangifte (UPA) PGGM. Voorbereidingen
Vakantiegeld Vakantiegeld 2018
Vakantiegeld_reserveringperiode_extra_of_juist_minder Vakantiegeld. Periode 'minder' of juist 'meer' uitbetalen?
Verandering_loonheffingennummer Vrijwillige vergoeding premie ZvW aan DGA
Vergoeding_niet_nakoming_aanzegplicht Vergoeding niet-nakoming aanzegplicht
Verlofopbouw_in_tijd_of_geld Verlofopbouw in dagen, of verlofopbouw in geld?
Verloningen_nieuwe_stijl Verloningen nieuwe stijl
Verrekeningspercentages_loonheffingskorting verrekeningspercentages loonheffingskorting 2018
VerschilJpAangifte Verschil journaalpost en aangifte
Vertaling_beschikking_fiscus_Werkhervattingskas_naar_premies_in_Loon Vertaling beschikking fiscus Werkhervattingskas naar premies in Loon
verzuimverlofagenda Verzuim verlof via agenda
Voordeelregel Voordeelregel
VrijwilligeVergoedingZVW_DGA_2017 Vrijwillige vergoeding premie ZvW aan DGA
VrijwilligeVergoedingZVW_DGA_2018 Vrijwillige vergoeding premie ZvW aan DGA
Waarschuwing_SmartScreen_download_Loon Waarschuwing SmartScreen-filter bij downloaden Loon
Wachtdagen_en_deels_doorbetalen Wachtdagen en deels doorbetalen bij ziekte
WAS_proef WAS proef
Werkhervattingskas Uitleg premies Werkhervattingskas 2018
Werkkostenregeling Werkkostenregeling
Werknemer_halverwege_periode Werknemer halverwege periode in of uit dienst
WerkurenAgenda Werkuren oproepkrachten via Agenda
Wijzigingen_loonstroken_per_2018 Wijzigingen loonstroken per 2018
WKR_bij_niet_alle_aangiften_2017 Melding afrekenen WKR in vorig jaar
WKR_in_Loon Werkkostenregeling in Loon
Wn_uit_dienst_reserveringen Werknemer uit dienst? Reserveringen automatisch uitbetaald