We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Loonbeslag en overige betalingsregelingen

In het kort

Het kan zijn dat niet het volledige nettoloon gestort dient te worden op het opgegeven rekeningnummer van de werknemer. Dit kan zijn vanwege het feit dat er beslag is gelegd op het loon van de werknemer, maar ook bijvoorbeeld omdat de werknemer een deel naar een spaarrekening overgemaakt wenst te krijgen. Alle betalingen die niet naar de primaire bankrekening van de werknemer moeten gaan, kunt u nu verwerken op het tabblad 2 Loon, Betalingsregelingen. Hieronder worden de verschillende situaties behandeld.