We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Loonbeslag en overige betalingsregelingen

Het tabblad Betalingsregelingen

U treft het tabblad aan in het werknemersscherm tabblad 2 Loon, dan Betalingsregelingen.

U komt in onderstaand scherm:

Loon salarissoftware
Afbeelding: betalingsregelingen beginscherm

1. Wanneer u op de knop 'Voeg toe' klikt, dan kunt u gaan kiezen voor het soort betalingsregeling:

Loon salarissoftware Afbeelding: betalingsregelingen, Soort Afbeelding: betalingsregelingen, Soort

Hieronder worden de diverse soorten behandeld.

2. Met de knop 'Wijzig' kunt u een reeds ingevoerde betalingsregeling aanpassen. Selecteer de betreffende regeling en dan klikt u op de knop.

3. Verwijderen kan alleen als er nog geen lonen mee berekend zijn. Indien er wel al lonen zijn waarop de betalingsregeling van toepassing is, maar dat de regeling niet meer hoeft te worden toegepast, dan kunt u de regeling markeren als historisch.

4. U kunt een overzicht maken van alle betalingsregelingen. Op dit overzicht kunt u ook zien welke bedragen al zijn afgelost. Dit overzicht kunt u opslaan als PDF, printen, e.d.

5. Met de knoppen 'Omhoog' en 'Omlaag' kunt u de rangorde bepalen. Dit is van belang indien het nettoloon wellicht niet toereikend is om alle opgegeven regelingen toe te passen.

Let op: voor verplichte betalingen – loonbeslag en 'Bestuursrechtelijke premie CAK' – wordt de rangorde door Loon bepaald. Deze gaan namelijk vóór een eventuele overboeking op een spaarrekening.

Onderstaand leest u per soort betalingsregeling een nadere uitleg.