Release notes Loon 2021

Versie 23.0.78. Gepubliceerd 7 april 2021

· De werking van 'ongewijzigde pensioenopbouw' in combinatie met 'overwerk' is
  verbeterd.

· Bedragen 'Aanvulling op uitkering' worden weer gevuld in de loonaangifte.

· In Loon is de 'codelijst cao's en overige arbeidsvoorwaardenregelingen' per 1 januari
  2021 opgenomen.

· In de Uniforme pensioenaangifte TKP (Recreatie) heeft een interne wijziging
  plaatsgevonden met betrekking tot het 'Prod.-kenmerk'. In de volgende UPA zal er
  automatisch een correctie worden opgenomen.

· De koppeling met Twinfield is weer mogelijk.

· In de sector 16 Vleessector wordt geen pensioen meer berekend over overwerk onder
  fulltime. Herreken de lonen indien van toepassing.

· In de risicogroep 17 Reisburo's wordt het regelingenloon niet meer gemaximeerd
  doorgegeven.

· In de risicogroep 17 Reisburo's rekent Loon nu op basis van kalenderdagen bij in- en
  uitdienstberekeningen.

· In de risicogroep 17 Reisburo's wordt bij een nihilloon nu ook het regelingenloon in de
  pensioenopgave opgenomen.
 

· In deze versie van Loon is de excedentregeling opgenomen voor de risicogroep
  17 Reisburo's.

· In de risicogroep 17 Aardappelen, groente en fruit is de premie voor de WIA-verzekering
  definitief vastgesteld voor werkgever en werknemer op 0,245%.

· In de sector 32 Beroepsgoederenvervoer wordt er nu pensioen berekend over het
   Opslagtype Onregelmatigheidstoeslag.

· In de risicogroep 42 Groothandel in dranken wordt in de UPA nu ook de regeling variant
  doorgegeven. Herreken eerst het loon indien van toepassing.

· In de risicogroep 42 Groothandel in kaas wordt bij een nihilloon nu ook het regelingenloon
  in de pensioenopgave opgenomen. Herreken eerst het loon indien van toepassing. 

· In de risicogroep 42 Groothandel eieren wordt bij een nihilloon nu ook het regelingenloon
  in de pensioenopgave opgenomen. Herreken eerst het loon indien van toepassing. 

· In de risicogroep 42 Groothandel AGF wordt bij een nihilloon nu ook het regelingenloon in
  de pensioenopgave opgenomen. Herreken eerst het loon indien van toepassing. 

· In de risicogroep 42 Groothandel in bloemen en planten is de premie voor 'Opslag
  pensioen' vastgesteld voor werkgever en werknemer op 11,6%.

· In de risicogroep 48 Vlakglasindustrie is de premie PAWW per 1 april toegevoegd.

· In de risicogroep 49 Verf- en drukinktindustrie wordt het regelingenloon niet meer
  gemaximeerd doorgegeven.