Release notes Loon 2021

Versie 23.0.69. Gepubliceerd 5 maart 2021

· Deze versie van Loon corrigeert automatisch een onjuiste indicatie oproepover-
   eenkomst
'N' naar 'J' in de loon- en pensioenaangifte, indien van toepassing.

· De Rijksoverheid heeft nader bepaald dat ook voor oproepkrachten die voor wat betreft
  het aanbod voor een vast aantal uren onder het overgangsrecht vielen (vóór 1 januari
  2019 in dienst
), voor de telling van 12 maanden alsnog naar de indienstdatum gekeken
  dient te worden voor een tweede en volgende aanbod.

· Met deze versie van Loon worden de retourberichten van Capgemini over voorgaande
  perioden alsnog opgehaald.

· Het vinkje 'Opkomstverplichting' wordt nu weer in alle gevallen vastgehouden.

· In de Uniforme pensioenaangifte TKP (Bakkers) heeft een interne wijziging plaats-
  gevonden met betrekking tot het 'Prod.-kenmerk'. In de volgende UPA zal er automatisch
  een correctie worden opgenomen.

· Bij aanvullend geboorteverlof wordt zowel het vakantiegeld als de vakantiedagen
  opgebouwd op basis van het 100%-salaris.

· Loon geeft nu ook de regelingkenmerken door bij een nihilloon in de opgave van BPL-
  pensioen
.

· In deze versie zijn de premies voor onderstaande risicogroepen nu ook compleet:

  42 Groothandel in kaas.     

· Met terugwerkende kracht is de risicogroep 01 LEO veranderd in 01 Groen, Grond en
  Infrastructuur (GGI).

· In de sector 13 Bakkersbedrijf wordt het Sociaal fonds nu berekend tot de AOW-leeftijd.

· In de sector 17 Bakkersdetailhandel wordt het sociaal fonds nu berekend tot de AOW-
  leeftijd.

· In de risicogroep 17 Reisburo's wordt bij een inhouding wegens ziekte 100% pensioen
  opgebouwd.

· In de risicogroep 35 Gehandicaptenzorg is het maximum uurloon voor ORT (opslag)
  aangepast van € 16,42 naar € 16,37.

· Voor de risicogroep 35 Ziekenhuizen is het maximum uurloon toegevoegd voor de Opslag
  Onregelmatigheidstoeslag.