Release notes Loon 2021

Versie 23.0.61. Gepubliceerd 18 februari 2021

· In een aantal risicogroepen was de opgave UPA Capgemini niet volledig. Dat is in deze
  versie verholpen.

· In deze versie zijn de premies voor onderstaande risicogroepen nu ook compleet:

  23 Visserij
  23 Walpersoneel

· In de sector 01 Agrarische bedrijven wordt de Excedentregeling nu ook correct berekend
  voor parttimers. Herreken de lonen indien van toepassing.

· In de sector 03 Bouwbedrijf  wordt in de grondslag voor de koopdagen nu ook de
  prestatietoeslag opgenomen.

· In de risicogroep 33 Verblijfsrecreatie wordt de Excedentregeling (9+ regeling) nu ook
  correct berekend voor parttimers. Herreken de lonen indien van toepassing.

· In de risicogroep 35 Huisartsenzorg is met terugwerkende kracht het percentage
   eindejaarsreservering gewijzigd van 6 naar 7. Ook zijn de percentages voor het sociaal
  fonds gewijzigd: Werknemer 0,1 naar 0,086, en werkgever 0,6 naar 0,514.

· In de risicogroep 42 Groothandel AGF is nu ook de Seniorenregeling beschikbaar.