Release notes Loon 2021

Versie 23.0.57. Gepubliceerd 15 februari 2021

· Met deze versie kunt u de Uniforme Pensioenaangifte (UPA) naar Capgemini insturen
  voor o.a. de sector Detailhandel. Echter, Capgemini kan nog geen terugkoppelingen
  versturen naar Loon. Zij werken aan een oplossing. Wel kunt u de terugkoppeling van het
  UPA-bericht bekijken op het werkgevers- of administratiekantoren-portaal van Capgemini,
  onder het kopje 'Aanlevering'.

· De 30%-regeling loopt nu niet meer door als er een einddatum is ingevuld. Herreken de
  lonen indien van toepassing.

· In deze versie wordt de code 'Invloed verzekeringsplicht' niet meer aangeleverd in de
  loonaangifte voor een oproepkracht in combinatie met een transitievergoeding.

· Voor werknemers die vanwege de correcte pensioenregeling in een afwijkende risicogroep
  zijn ingedeeld maar voor wie de optie 'Aangeven als 45 Payrollbedrijven' is gebruikt,
  wordt nu ook de code 'aard arbeidsverhouding 82' en de code 'cao inlener' opgegeven in
  de loonaangifte.
                                             

· In sectoren die rekenen met een pensioenuurloon, wordt het max-jaarloon in combinatie
  met overwerk nu ook correct bepaald.

· In de risicogroep 01 LEO wordt het werknemersdeel arbeidsmarktbeleid nu ook
  opgenomen in de UPA.

· In de risicogroep 01 Hoveniers wordt het werknemersdeel arbeidsmarktbeleid nu ook
  opgenomen in de UPA

· In deze versie zijn de premies voor onderstaande risicogroep nu ook compleet:
  21 Havenclassificeerders

· In de risicogroep 35 Geestelijke gezondheidszorg worden geen vakantiegeld en
  eindejaarsreservering meer berekend over de persoonlijke toeslag.

· In de risicogroep 35 Sociaal werk, Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening is het
  maximum uurloon voor ORT (opslag) aangepast van € 22,40 naar € 17,27.

· In de risicogroep 45 Woningcorporaties is de berekening van de premie W.I.A.plus- /
  W.G.A.hiaatpensioen aangepast.

· In de risicogroep 53 Particuliere beveiliging wordt alsnog geen pensioen berekend voor
  oproepkrachten.

· In de risicogroep 61 Overheid onderwijs en wetenschappen is de franchise voor de
  pensioenberekening alsnog gewijzigd in 2021 van € 14.500,- naar € 14.550,-.