Release notes Loon 2021

Versie 23.0.52. Gepubliceerd 28 januari 2021

· Met deze versie Loon kunt u de pensioenaangiften insturen, met uitzondering van de
  UPA naar Capgemini en SUSAG. Deze partijen kunnen de bestanden op dit moment nog  
  niet ontvangen en verwerken.

· De vrije ruimte (WKR) over uw fiscale loon tot en met € 400.000 in 2021 is verhoogd van
  1,7% naar 3%.

· In deze versie zijn de premies voor onderstaande risicogroepen nu ook compleet:
  24 Koopvaardij
  39 Zorgverzekeraar
  44 TrueBlue

· De instelling 'Toon ook werknemers die uit dienst zijn' staat weer standaard aan bij het
  maken van overzichten.

· Voor het overzicht 'Cumulatieven' is de optie 'Voeg dienstverbanden samen' toegevoegd.

· Bij het draaien van overzichten kunt u alle afdelingen of groepen weer in één keer aan- of
  uitzetten.

· Voor oproepkrachten die vallen onder het overgangsrecht 'Aanbod vast aantal uren uit de
  Wab', verschijnt alsnog een taak in Loon vandaag.

· Een prognosejournaal in combinatie met de hoge WW-premie sluit weer aan.

· De eigen werknemerslijsten zijn ook weer te draaien voor bijvoorbeeld één werknemer.

· In de sector 01 Agrarisch bedrijf rekent de excedentregeling nu ook met zogeheten SV-
  dagen voor het bepalen van de franchise.

· Voor de risicogroep 05 Houten emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie is
  de Seniorenregeling opgenomen.

· In de risicogroep 08 Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtb.-ind. is de
  berekening van het Sociaal Fonds aangepast.

· In de risicogroep 17 Reisburo's wordt er nu pensioenpremie ingehouden vanaf het
  moment dat een werknemer in dienst komt (was 21 jaar), tot de eerste dag van de maand
  waarin de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Herreken de lonen indien nodig.

· In de risicogroep 35 Geestelijke gezondheidszorg wordt de minimum vakantiegeld-
  reservering weer correct berekend bij overwerk tot fulltime.

· Voor de risicogroep 35 Kinderopvang is het maximum uurloon toegevoegd voor de Opslag
   Onregelmatigheidstoeslag.

· Voor de risicogroep 35 Verpleegtehuizen & Thuiszorg is het maximum uurloon
  toegevoegd voor de Opslag Onregelmatigheidstoeslag. 

· Voor de risicogroep 35 Gehandicaptenzorg is het maximum uurloon toegevoegd voor de
  Opslag Onregelmatigheidstoeslag.

· Voor de risicogroep 35 Geestelijke gezondheidszorg is het maximum uurloon toegevoegd
  voor de Opslag Onregelmatigheidstoeslag.

· Voor de risicogroep 35 Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening is het
  maximum uurloon toegevoegd voor de Opslag Onregelmatigheidstoeslag. 

· Voor de risicogroep 35 Jeugdhulpverlening is het maximum uurloon toegevoegd voor de
  Opslag Onregelmatigheidstoeslag.

· In de risicogroep 42 Groothandel AGF wordt er nu pensioenpremie ingehouden vanaf het
  moment dat een werknemer in dienst komt (was 21 jaar), tot de eerste dag van de maand
  waarin de werknemer de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. Herreken de lonen indien nodig.

· In de risicogroep 42 Groothandel eieren wordt er nu pensioenpremie ingehouden vanaf
  het moment dat een werknemer in dienst komt (was 21 jaar), tot de eerste dag van de
  maand waarin de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Herreken de lonen
  indien nodig.

· In de risicogroep 42 Groothandel in kaas wordt er nu pensioenpremie ingehouden vanaf
  het moment dat een werknemer in dienst komt (was 21 jaar), tot de eerste dag van de
  maand waarin de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Herreken de lonen
  indien nodig.