Release notes Loon 2021

Versie 23.0.41. Gepubliceerd 14 januari 2021

· In deze versie zijn de premies voor onderstaande risicogroepen nu ook compleet:
  08 Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtb.-ind.
  33 Zwembaden

41 Groothandel technische produkten

· In 2021 is de vrije ruimte (Werkkostenregeling) 1,7% in plaats van 1,2% over uw fiscale
  loon tot en met € 400.000.

· Voor volledig elektrische auto's waarvan de 60 maandentermijn voor de bijtelling is
   verstreken, is een bijtellingscategorie toegevoegd van 15% / 25%.

· In de sector 08 Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtb.-ind. wordt nu
  gerekend met zogeheten SV-dagen voor het bepalen van de franchise en het maximaal
  aantal pensioengevende uren per periode.

· In de sector 09 Grafische industrie zijn de percentages voor het pensioenfonds gewijzigd.
  Werknemer van 9,05% naar 9,01% en werkgever van 13,7% naar 13,64%.

· In de risicogroep 17 Bloemenhandel zijn de standaarduren per dag aangepast van 7,2
  naar 8. Let op! U dient de lonen opnieuw te berekenen.

· In de risicogroep 33 Horeca zijn de franchise en maximumbedragen voor de pensioen-
  berekening alsnog gewijzigd in 2021. Franchise van € 11.615,- naar € 11.614,- en het
  maximum van € 39.679,- naar € 39.676,-.

· In de risicogroep 33 Nederlands Horecagilde zijn de franchise en maximumbedragen voor
  de pensioenberekening alsnog gewijzigd in 2021. Franchise van € 11.615,- naar € 11.614,-
  en het maximum van € 39.679,- naar € 39.676,-.

· In de risicogroep 34 Horeca catering zijn de franchise en maximumbedragen voor de
  pensioenberekening alsnog gewijzigd in 2021. Franchise van € 11.615,- naar € 11.614,- en
  het maximum van € 39.679,- naar € 39.676,-.

· In de risicogroep 35 Huisartsen (SPH) is de franchise voor de pensioenberekening alsnog
  gewijzigd in 2021 van € 11.615,- naar € 11.614,-. 

· In de risicogroep 35 Tandheelkunde zijn de percentages voor het pensioenfonds
  gewijzigd. Werkgever van 16,625% naar 10,625% en werknemer van 14,3175% naar
  14,375%.

· In de risicogroep 33 Zwembaden wordt nu gerekend met zogeheten SV-dagen voor het
  bepalen van de franchise.

· In de sector 42 Groothandel in bloemen en planten is de franchise voor de
  pensioenberekening (7+ regeling) aangepast in 2021 van € 14.703,- naar € 14.923,-.