Release notes Loon 2021

Versie 23.0.37. Gepubliceerd 8 januari 202 1

· De premies 2021 van onderstaande risicogroepen zijn helaas nog niet compleet:

08 Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtb.-ind.

21 Havenclassificeerders

23 Visserij

23 Walpersoneel

24 Koopvaardij

28 Ambulancevervoer

29 Openbaar vervoer

29 Vervoer (openbaar)

33 Zwembaden

39 Zorgverzekeraar

41 Groothandel technische producten

42 Groothandel in kaas

44 TrueBlue

48 Kalkzandindustrie

49 Natwasserij

63 Overheid defensie

66 Overheid uitvoering WSW

· In deze versie van Loon 2021 kunt u de pensioenaangiften nog niet maken. In een
  volgende update van Loon is dit beschikbaar.

· De tabbladen 'Toeslagen' en 'Inhoudingen' zijn in Loon 2021 hernoemd naar
  'Looncomponenten'. Dit is in lijn met de naamgeving bij 'Verlonen'.

· Het inrichten en verlonen van een 'Onregelmatigheidstoeslag' (ORT) is verbeterd. In
  Loon 2021 heet het looncomponent 'Opslag'. U kunt een onbeperkt aantal opslagen
  vastleggen, en die ook als favoriet kenmerken.

  Zie voor meer informatie:
  https://www.loon.nl/Handleiding/Opslagen_onregelmatigheidstoeslagen_nieuw.pdf

· In deze versie zijn de Wettelijk minimumlonen (WML) per 1 januari 2021 verwerkt.

· In 2021 is de vrije ruimte (WKR) 1,2% over uw fiscale loon tot en met € 400.000. Boven
  de € 400.000 bedraagt de vrije ruimte 1,18%.

· Bij 'Overzichten' is de selectie van werknemers verfraaid.

· Verzonden mails in Loon worden niet geïmporteerd naar het nieuwe loonjaar.

· Voor de bepaling van de taak 'aanbod vast aantal uren' worden stagedienstverbanden
  niet meer meegenomen.

· De 'Code soort inkomen 53 RVU-regeling (Uitkering in het kader van vervroegde uittreding)'
  is toegevoegd aan de keuzelijst 'Code soort inkomen' op tabblad 'Aangifte' van de
  werknemersgegevens.

· Bij het draaien van de SEPA voor de maand januari is het nu mogelijk de betaling van de
  loonaangifte van december (voorgaand jaar) mee te nemen.

· In de sector 01 Agrarisch bedrijf wordt nu gerekend met zogeheten SV-dagen voor het
  bepalen van de franchise.

· In de sector 01 Agrarisch bedrijf is een extra pensioenpremie toegevoegd met 0% voor de
  verwerking van een eventuele Excedentregeling.

· In de sector 05 Stand- en tentoonstellingsbouw  wordt nu gerekend met zogeheten SV-
  dagen voor het bepalen van de franchise en het maximaal aantal pensioengevende uren
  per periode.

· In de sector 07 Orgelbouw  wordt nu gerekend met zogeheten SV-dagen voor het bepalen
  van de franchise en het maximaal aantal pensioengevende uren per periode. 

· In de sector 07 Meubelindustrie worden 'meeruren' nu ook opgenomen in de pensioen-
  grondslag.

· In de sector 12 Metaal en techniek vindt de berekening van de premie WWM (WW
  Metaal & techniek) nu plaats tot het maximum premieloon.

· In de risicogroep 13 Bakkersbedrijf is een extra pensioenpremie toegevoegd met 0% voor
  de verwerking van een eventuele Excedentregeling.

· In de sector 17 Meubileringsbedrijven   wordt nu gerekend met zogeheten SV-dagen voor
  het bepalen van de franchise en het maximaal aantal pensioengevende uren per periode.

· In de risicogroep 17 Meubileringsbedrijven worden 'meeruren' nu ook opgenomen in de
  pensioengrondslag.

· In de risicogroep 32 Overig goederenvervoer te land en in de lucht worden de standen
  PKB (indien van toepassing) na de jaarimport alsnog op nul gezet.

· In de sector 33 Verblijfsrecreatie wordt nu gerekend met zogeheten SV-dagen voor het
  bepalen van de franchise.

· In de risicogroep 33 Verblijfsrecreatie is een extra pensioenpremie toegevoegd met 0%
  voor de verwerking van een eventuele Excedentregeling.

· In de risicogroep 47 Textielindustrie is de premie WGA-hiaat werknemer per 1 januari
  toegevoegd.

· In de risicogroep 49 Textielreiniging  is de premie WGA-hiaat werknemer per 1 januari
  toegevoegd.

· In de risicogroep 49 Chemische wasserij is de premie WGA-hiaat werknemer per 1 januari
  toegevoegd.

· In de risicogroep 51 Confectie-industrie is de premie WGA-hiaat werknemer per 1 januari
  toegevoegd.

· In de sector 53 Beveiliging berekent het pensioenfonds de grondslag niet meer op basis
  van het januari-uurloon maar op basis van het uurloon per periode.

· In de risicogroep 58 UTA-personeel in het bitumineuze en kunststof dakbedekkings-
  bedrijf
wordt geen PAWW-premie meer toegepast.