Release notes Loon 2021

Versie 23.0.153. Gepubliceerd 4 januari 2022

· In deze versie is een foutmelding bij export naar een boekhoudpakket verholpen.

· Indien voor oproepkrachten overwerkuren verloond zijn door het ophogen van de loonuren in het verloningsscherm (in plaats van het looncomponent 'Overwerk'), zijn de uren per abuis dubbel geteld voor het 'Aanbod vast aantal uren'.

  Herrekent u deze lonen en sla de (interne) verschillen op.

· Werknemers met een uitdienstdatum 2021 worden nu bij het draaien van 'Overzichten' niet meer onterecht aangemerkt als uit dienst vorig loonjaar.

· In de risicogroep 17 Reisburo's wordt nu ook een regelingloon en uren doorgegeven wanneer alleen 'Sociaal fonds' is berekend.