Release notes Loon 2021

Versie 23.0.150. Gepubliceerd 31 december 2021

· In Loon is het overzicht 'Onregelmatigheidstoeslag (opslag)' toegevoegd.

· De melding 'Onterecht lage of hoge WW-percentage toegepast' is in deze versie verder
  verbeterd voor gevallen in combinatie met de inlenersbeloning en verloonde uren boven
  voltijd door ophoging van de standaarduren in het verloningsscherm.

· In de risicogroep 01 Glastuinbouw wordt geen vakantiegeld meer gereserveerd over
   overwerk van 135% of hoger boven fulltime.

· In de risicogroep 07 Meubelindustrie wordt in de pensioenopgave nu ook een jaarloon
  doorgegeven bij nihilloon.

· In de risicogroep 08 Groothandel in hout wordt in de pensioenopgave nu ook een jaarloon
  doorgegeven bij nihilloon.

· In de risicogroep 22 Binnenscheepvaart wordt geen pensioen meer berekend over
  bovenmatige reiskosten de kilometer.

· In de risicogroep 32 Goederenvervoer wordt het PKB uurloon niet meer getoond indien er
  geen deelname is aan het PKB.

· In de risicogroep 48 Betonproductenindustrie wordt in de pensioenopgave nu ook een
  jaarloon doorgegeven bij nihilloon.

· In de risicogroep 50 Graanindustrie wordt opslag in de pensioengrondslag zonder
  vakantiegeld opgenomen. Herreken de lonen indien van toepassing.