Release notes Loon 2021

Versie 23.0.133. Gepubliceerd 3 december 2021

· De najaarsbijeenkomst is dit jaar online. De vaste Loon-presentatoren vertonen u begin december het 'Loonjournaal 2022'. Zij nemen u online mee in alle wet- en regelgeving die voor volgend jaar op stapel staat en u als werkgever direct raakt. Voor meer informatie gaat u naar: https://mijn.loon.nl/Loonadministratie-in-de-praktijk.aspx

· Binnenkort gaat ook u over op de snellere servers van Loon Online. Met één portaal voor al uw Loon-zaken. U leest hier meer over in https://www.loon.nl/online/overstap-rdpv2/vooraankondiging-nieuwe-rdp-file-loon-online

· Met deze versie van Loon kunt u het jaarwerk 2021 maken: https://www.loon.nl/Handleiding/Jaarwerk_2021.pdf

· De jaaropgave in Loon is aangepast naar het model van de Belastingdienst. De gegevens die instelbaar zijn via de werkgeversinstellingen zijn nog beschikbaar.

· Werknemers met week- of vierwekenverloning en in dienst op 1 of 2 januari 2022 dienen verloond te worden in Loon 2022.

· Let op! Vanwege het overgangsrecht levensloopregeling en de aanpassingen hierop is het voor maandaangiften vanaf periode 11 niet meer toegestaan om levensloopsparen of uitbetaling levensloop op te nemen. Voor vierwekenaangiften is dit vanaf periode 12 van toepassing. Houdt u hier rekening mee in de verloning.

· Voor de aanlevering van de Uniforme Pensioenaangifte (UPA) aan AGH is de URL aangepast.

· De Code Nationaliteit 0141 Eswatini is toegevoegd.

· In het verloningsscherm zal Loon voortaan een melding tonen wanneer een werknemer in de te verlonen periode jarig is.

· De aanlevering van de Code reden einde arbeidsovereenkomst is verfijnd. Voor een stagiair wordt de betreffende code bijvoorbeeld niet meer aangeleverd.

· In de risicogroep 00 VUT-uitkering kunt u voor een Eenmalige afkoopsom lijfrente van meer dan € 4.547 het bijzondere tarief van 52% toepassen. Vinkt u hiertoe in het werknemersscherm de optie 'Eenmalige afkoopsom lijfrente' op tabblad Loonheffing aan. Tabelcode 950 wordt dan automatisch doorgegeven.

· In de sector 01 Agrarische bedrijven kunt u nu een CSV-bestand maken voor de aanmelding van piekarbeiders.

· In de sector 01 Agrarische bedrijven is het ontbreken van de pensioenpremie bij een uitdienstberekening verholpen. Herreken het loon indien van toepassing.

· Voor de sector 01 Agrarische bedrijven wordt de incidentele beloning Bonus weer uitgezonderd van pensioenpremieberekening.

· In de risicogroep 01 Glastuinbouw wordt geen vakantiegeld meer gereserveerd over overwerk van 135% of hoger.

· In de risicogroep 01 Open teelten landbouw wordt geen vakantiegeld meer gereserveerd over overwerk van 135% of hoger.

· In de risicogroep 01 Open teelten tuinbouw wordt geen vakantiegeld meer gereserveerd over overwerk van 135% of hoger.

· In de risicogroep 01 Open teelten boomkwekerij wordt geen vakantiegeld meer gereserveerd over overwerk van 135% of hoger.

· In de risicogroep 05 Houten emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie wordt er, na herrekenen van de lonen, voor werknemers onder de 20 jaar alsnog een regelingloon doorgegeven in de UPA.

· In de risicogroep 17 Detailhandel is op tabblad 'Functie' de optie 'Verloon deze werknemer als DGA' nu beschikbaar.

· In de sector 40 Uitgeverijbedrijf wordt de Seniorenregeling toegepast over het gehele brutoloon inclusief toeslagen.

· In de risicogroep 56 Schildersbedrijf is de foutmelding op het retourbericht USAG verholpen.