Release notes Loon 2021

Versie 23.0.120. Gepubliceerd 28 september 2021

· Bij aanvullend geboorteverlof wordt, na nieuwe aanvullende informatie van het ministerie SZW, het vakantiegeld alsnog opgebouwd op basis van het 70% loon. Herreken de lonen indien van toepassing.

· De directe uitkering UWV wordt (weer) verwerkt op de loonstrook. Herreken het loon
indien van toepassing.

· Over het ingaan van de verlaging van de WW-premie voor periodelonen met een afwijkend aangiftetijdvak: Loon kijkt nu naar het 'Genietingsmoment' (datum van de loonstrook) en naar de betreffende aangifte.

· In de werkgeversverklaring voor een hypothecaire lening worden de autobijtelling en een eventuele eigen bijdrage niet meer opgenomen.

· In deze versie zal bij de verloning het uurloon via de knop 'Per uur' weer worden vastgehouden bij vaste looncomponenten.

· De naamgeving van iMUIS is aangepast naar KING Finance.

· De uitbetaling van het looncomponent 'Reservering vrije uren' is uitgebreid met een calculator.

· In het overzicht 'Overwerk' worden bij splitsing van het overwerk (door een loonsverhoging) de overwerkuren niet meer dubbel weergegeven.

· Bij looncomponenten verloond van netto naar bruto worden de uren (indien van toepassing) weer vermeld in de omschrijving en is er geen sprake meer van negatieve uren.

· In de sector 05 'Hout, jachtbouw en tentoonstellingsbouw' wordt in de UPA nu het juiste 'Productkenmerk pensioen' doorgegeven voor een 20-jarige.

· In sector 16 'Gemaksvoedingsindustrie, pluimvee en vlees' is het regelingloon voor het pensioen en Sociaal fonds nu gelijk.

· In de risicogroep 18 Reiniging wordt er pensioen berekend over een uitbetaling reservering vrije dagen in combinatie met een nihilloon.

· In de risicogroep 33 Zwembaden is de 9+ regeling toegevoegd.

· UPA TKP: de basisregeling wordt niet meer doorgeven wanneer de 9+ regeling van toepassing is (risicogroep 33 Verblijfsrecreatie).

· In de risicogroep 40 Tijdschriftjournalisten is nu ook de Seniorenregeling beschikbaar.

· In de risicogroep 40 Uitgeverij is nu ook de Seniorenregeling beschikbaar.

· Voor de risicogroep 47 Textielindustrie is in de premielijst 'Uren per dag voor minimumloonbepaling' toegevoegd.

· In de sector 52 Uitzendbedrijven is de WAS-controle nu exclusief de premie Aanvulling ziektewet.

· In de risicogroep 53 Particuliere beveiliging is nu ook de Seniorenregeling beschikbaar.

· In de risicogroep 56 Schildersbedrijf kunt u nu voor de Stichting Uitvoeringsregelingen SAG (SUSAG) een Uniforme Pensioenaangifte (UPA) insturen.

Hier vindt u de handleiding erover: https://www.loon.nl/handleiding/UPA_Stichting_USAG.pdf

· In de risicogroep 58 Bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijf is de optie 'Vakantiekracht' toegevoegd.