Release notes Loon 2021

Versie 23.0.105. Gepubliceerd 15 juli 2021

· De foutmelding 'Lengte datum niet 8 karakters' is in deze versie verholpen.

· Het verlonen zonder standaardloon is alsnog toegestaan in risicogroepen waar geen dagen en uren van toepassing zijn.

· Er is een foutmelding bij het maken van een eigen werknemerslijst verholpen.

           

· In de risicogroep 00 Pensioenuitkering is het nu mogelijk om 'loonheffing volgens het belastingverdrag Zwitserland' toe te passen. In te stellen op het tabblad ‘Loonheffing’ van de werknemergegevens.

· Voor de risicogroep 05 Stand- en tentoonstellingsbouw kan de betaling van de PAWW- premie meegenomen worden met de SEPA.

           

· In de risicogroep 35 Apothekers wordt voor extra uren weer rekening gehouden met de actuele grondslag.

· In de risicogroep 42 Bloemen en planten wordt voor extra uren weer rekening gehouden met de actuele grondslag.

· In de risicogroep 51 Kartonnage- en flexibel verpakkingsbedrijf wordt voor extra uren weer rekening gehouden met de actuele grondslag.

· In de risicogroep 54 Film- en bioscoopbedrijf wordt voor extra uren weer rekening gehouden met de actuele grondslag.